Cele mai cumparate

Information

Producatori

Produse noi

Specials

Furnizori

Produse vizualizate

Consultanta finantari europene

Concurs Un DIAMANT pentru tine

New product

Vezi regulamentul mai jos

More details

45 Items

Acest produs nu genereaza puncte de loialitate.


0,00 lei

More info

REGULAMENT CONCURS

“Un diamant pentru tine”

Perioada de desfășurare: 16 aprilie – 15 august  2017

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 Organizatorul Concursului “Un diamant pentru tine”  (denumit în continuare „Concursul”) este FBI - SC FINANCE AND BUSINESS INTELLIGENT SRL-D, cu sediul în județul Botosani, înregistrat la ONRC sub nr. J7/502/2017, având CUI: 36849482 (denumit în continuare “Organizatorul”). Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Concursul va fi operat prin intermediul magazinului online Brand Style – www.brandstil.informatorulbt.ro denumit  în continuare Magazinul.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 16 aprilie – 15 august 2017 pe site-ul Organizatorului: www.brandstil.informatorulbt.ro .  Pentru a participa la acest concurs, este necesară accesarea magazinului online și efectuarea unor comenzi pe timpul derulării concursului. Orice comandă efectuată în perioada concursului oferă o șansă în plus participanților. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puţin o oră înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

  1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea. În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, ai agenţiilor  de publicitate şi ai altor  companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.
  2.  Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă. Câştigătorii vor avea la dispoziţie 5 zile lucrătoare să pună la dispoziţia Organizatorului următoarele: o poză după CI, adresa de livrare a premiului și numărul de telefon. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin accesarea magazinului online  www.brandstil.informatorulbt.ro  şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  1. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.
  2.  Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
  3.  Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Îşi exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum şi acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorului şi cele ale partenerilor săi.
  4.  Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare  de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizatori.
  5.  Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislaţiei fiscale.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul “Un diamant pentru tine”  se desfăşoară pe website-ul Organizatorului: www.brandstil.informatorulbt.ro . Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie: să acceseze magazinul online www.brandstil.informatorulbt.ro în perioada concursului; să facă cumpărături din orice secțiune a magazinului, indiferent de valoarea fiecărei comenzi; la finalul perioadei de concurs participantul trebuie să aibă efectuate cumpărături în valoare totală, cumulată, de minim 600.00 ron. Fiecare participant care în perioada 16 aprilie- 15 august 2017 au făcut cumparaturi in valoare totala de 600,00 ron vor avea dreptul sa participe la tragerea la sorti pentru fiecare dintre premiile puse in joc. Pentru dublarea participarilor la tragerile la sorti si , evident, dublarea sanselor, fiecare participant poate face cumparaturi  de 1200.00 ron sau mai mult oricand in perioada concursului. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, în prezența unei comisii care va include un politist, un avocat, un primar, un muncitor, un preot și un jurnalist. Extragerea se va efectua în maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării campaniei. Data limită de participare la Concurs este 15.08.2017, ora 23.59.

 SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile ce urmează a fi acordate constau în:

P1: Un premiu constând în  Inel din aur alb 14K cu diamant 100% natural Monic' Diamond Ring, având o valoare de piață de 500 de euro

P2: Un Laptop  Dell Latitude E6510, Intel Core i5, 2.40 GHz, 4 GB DDR3, 250 GB HDD (sau similar)

P3: 3 premii constând în Cercei Round EnglandQueen 10 fl surub cu cristale Swarovsky autentice

P4: 5 premii constând în Camera de supraveghere color, CMOS, Konig

P5: 35 premii constând în pachete surpriză cu produse din gama SECOM sau ProNatura

Valoarea totală a premiilor oferite este de 7684.00 lei.

În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai multi terţi. Premiile vor fi oferite câştigătorilor după confirmarea lor ca şi câştigători finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Facebook  sau datele oferite la efectuarea comenzilor pe timpul perioadei de concurs) și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina dedicată Concursului din cadrul magazinului online al  Organizatorului (www.brandstil.informatorulbt.ro) dar și în publicatia www.informatorulbt.ro . Câștigătorii vor fi, de asemenea, înștiințați prin e-mail  despre câștigarea respectivului premiu, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. Pentru a fi validați, câştigătorii vor trebui să pună la dispoziţia Organizatorului următoarele: o poză după CI, adresa de livrare a premiului și numărul de telefon, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail. De asemenea, câştigătorii vor primi informaţii referitoare la premiul câştigat şi procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului. În cazul în care câştigătorul : nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat; nu răspunde în curs de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail, premiul va fi anulat. Pentru fiecare premiu vor fi alese câte două rezerve. În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului. Câştigătorii vor fi rugaţi să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Un participant poate fi desemnat câştigător o singură dată pentru premiile P1 și o singură dată pentru oricare dintre celelalte premii. Altfel spus, un participant poate unul, două sau maxim 5 premii.  

SECŢIUNEA 8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Numele câştigătorilor şi premiile acordate fiecăruia dintre aceştia vor fi afişate pe pe website-ul Organizatorului (www.brandstil.informatorulbt.ro) sau/și în presă. Lista inițială a câștigătorilor va fi publicată în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării campaniei doar pe magazinul online. De asemenea, participanţii câştigători vor fi contactaţi pe e-mail în maxim 3 zile de la afişarea rezultatelor.  Conform art. 42 alin. (2) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, regulamentul de participare trebuie să cuprindă obligaţia organizatorului de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

SECŢIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Premiile vor fi acordate câştigătorilor pe baza buletinului/cărţii de identitate. Dreptul de proprietate şi riscurile asociate premiilor vor fi transferate câştigătorilor premiilor respective, la momentul predării premiilor de către curier. Premiile se înmânează Participanţilor desemnaţi câştigători de către firma de curierat aleasă de Organizator, pe baza CI-ului câştigătorului.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului, precum şi eventualele sale acte adiţionale sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul Organizatorului: www.brandstil.informatorulbt.ro si pe www.informatorulbt.ro . Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câştigători, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiile câştigate nu se vor acorda.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de  instanţele judecătoreşti competente române din municipiul Botosani. Legea aplicabilă este legea română. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

SECŢIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului. Pentru validarea concursului si organizarea tragerii la sorti in conditiile prezentului regulament, va fi necesar ca in concurs sa se inscrie minim 120 de participanti si sa participe prin efectuarea de cumparaturi din magazinul online.

SECŢIUNEA 12 bis. TAXE ŞI IMPOZITE

Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanţi percepute de Organizator. Participanţii iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obţinute de câştigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În acest sens, Câstigatorii se obligă: 1. să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare); 2. să achite, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor.

FBI-

FINANCE AND BUSINESS

INTELLIGENT SRL-D

 

Recenzii

Scrieti o recenzie

Concurs Un DIAMANT pentru tine

Concurs Un DIAMANT pentru tine

Vezi regulamentul mai jos

Download